ตารางการฝึกงาน

posted on 27 Apr 2010 10:09 by sabuyteen

การฝึกงานภาคฤดูร้อน ของนักศึกษา สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง ประจำปีการศึกษา 2552
สถานที่ฝึกงาน : ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระยะเวลา : 16 มีนาคม - 16 พฤษภาคม
รวมระยะเวลา 2 เดือน 60 วัน

รายละเะอียดการฝึกงานประจำเดือน มีนาคม

วันที 16 มีนาคม 2553
- พูดคุยถึง scope งานหลักๆที่จะได้รับมอบหมาย ในช่วงของการฝึกงาน ได้แก่
  - ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ โฆษณา ภายในองค์กร
  - ช่วยเหลืองานฝ่าย ITและโสตทัศน์ 

วันที่ 17 มีนาคม
- นำเสนอความคิดในการออกแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์  รูปเล่มรายงานประจำปี Bochureนำเสนอองค์กร

วันที่ 18 มีนาคม
- วางแผนการประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ลดโลกร้อน โดยจะจัดนิทรรศการในวันที่ 24 มีนาคม
- ช่วยงานฝ่าย IT -ซ่อมบำรุงระบบ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย

วันที่ 19 มีนาคม
- ไม่ได้ไปฝึกงาน เหตุเพราะมีการประชุมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ทีมหาวิทยาลัย

วันที่20-21 มีนาคม -หยุดเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 22 มีนาคม
- ไม่ได้ไปฝึกงาน เหตุเพราะ ไปรับเอกสาร ส่งเรื่องนักศึกษาฝึกงาน

วันที่ 23 มีนาคม
- จัดทำ Ads. ประชาสัมพันธ์ หัวข้อ ชวนดูหนังเรื่อง HOME เพื่อให้ตระหนักถึงสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ซึ่งเป็นกิจกรรมภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 24 มีนาคม
-ช่วยจัดงานนิทรรศการ ดูหนังลดโลกร้อน ของศูนย์ฺสัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 25 มีนาคม
- ช่วยงานฝ่าย IT ติดตั้งระบบ OS (Windows)
- ได้รับ scope งาน ในการออกแบบ เสื้อโปโล ของศูนย์สัตว์ทดลอง

วันที่ 26 มีนาคม
- ออกแบบเสื้อโดยรวม ช่วยงานด้านเอกสาร
- ออกแบบ รูปภาพประกอบทั่วไป เกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

วันที่ 27-28 มีนาคม หยุดเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 29 มีนาคม
- รับมอบหมาย Scope เกี่ยวกับ Graphic ที่จะนำไปใส่ในเสื้อ
- ช่วยงานฝ่าย IT ระบบ network และระบบปฏิบัติการ

วันที่ 30 มีนาคม
- ออกแบบ Graphic เสื้อ ของศูนย์สัตว์ทดลอง เพื่อเตรียมนำเสนอที่ประชุม
- ออกแบบรูปภาพประกอบทั่วไป เกี่ยวกับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
- ช่วยงานฝ่าย IT ระบบทั่วไปของ Computer

วันที่ 31 มีนาคม
- ได้รับคำแนะนำการทำงาน ในการจัดทำและบริหาร Website ของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
- ติด Sticker บนรถขนส่งสินค้าของศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

******************************************************************************

รายละเอียดการฝึกงานประจำเดือน เมษายน

วันที่ 1 เมษายน
- ทำ Graphic ที่จะใส่ลงในเสื้อเสร็จ ได้แก่
1.พระปรมาภิไท "มหิดล"
2.จัดวางตัวอักษรคำว่าว่า "Mahidol University" และ "Wisdom of the land"
- Scope งานในการทำ template เพื่อนำไปใช้กับงาน Presentation ภายใน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
- ช่วยงานฝ่าย IT ในการดูแลระบบ Computer

วันที่ 2 เมษายน
- ออกแบบและจัดทำ Template ด้วยโปรแกรมออกแบบเพื่อนำไปใช้กันงาน Presentation ภายในศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
- ออกแบบ Graphicทั่วไปที่คิดว่าน่าจะสามารถนำไปใช้กับศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติได้

วันที่ 3-4 เมษายน หยุดเสาร์-อาทิตย์

วันที่ 5 เมษายน
- มอบหมายงานทั่วไป
- ช่วยงานฝ่าย IT

วันที่  6 เมษายน
- Scope งานเกี่ยวกับ หนังสือรายงานประจำปี
- จัดหน้าหนังสือทั่วๆไป

วันที่ 7 เมษายน
- Scope งานเกี่ยวกับหนังสือ รายงานประจำปี ว่า สามารถทำอะไรได้บ้างและต้องดำเนินการอย่างไร
- เริ่มการทำงานจริง

วันที่ 8 เมษายน
- จัด Layout รายงานประจำปีแต่ละหน้า ก่อนส่งให้ตรวจทาน
- Scope Website ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ Dev.2 ซึ่งเป็นรูปแบบ ของเว็บไซต์ใหม่ โดยใช้ Joomla

วันที่ 9 เมษายน
- ไม่ได้ไปฝึกงานเพราะ อาหารเป็นพิษครับพี่น้อง
- เทศกาลสงกรานต์ภายในศูนย์สัตว์ทดลอง อดเห็นบรรยากาศดี ๆ ไป ได้เห็นแค่ภาพถ่าย

วันที่ 10-11 เมษายน หยุด เสาร์-อาทิตย์

วันที่ 12 เมษายน
- ส่ง Layout สรุปมีข้อผิดพลาดเยอะมาก เพราะประสบการณ์น้อย-*- จึงนำมาแก้ไขใหม่
- ส่งใหม่ในวันเดียวกัน ผ่าน แต่ต้องหยุดไว้ก่อน เพราะข้อมูลที่จะนำมาใส่ยังไม่แน่นอน

วันที่ 13-16 เมษายน หยุดวันสงกรานต์

วันที่ 17-18 เมษายน หยุด เสาร์-อาทิตย์ หยุดไปฉ่ำใจมาก

วันที่ 19 เมษายน
- เสนอ Layout หน้าเว็บไซต์ก่อนที่จะดำเนินงานจริง

วันที่ 20 เมษายน
- ออกแบบ Graphic รูปต่างๆที่จะนำไปใส่ Web

วันที่ 21 เมษายน
- นำข้อมูลดิบที่ได้ ตรวจทานในขั้นต้น เพื่อเรียบเรียง ส่งอีกที ก่อนนำขึ้นสู่ Website จริง

วันที่ 22 เมษายน
- เริ่มการทำเว็บไซต์ในขั้นต้น ตามความสามารถที่พอจะทำได้

วันที่ 23 เมษายน
- ไม่ได้ไปฝึกงาน เพราะ ไปกรมการขนส่ง เพื่อทำบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถยนต์

วันที่ 24-25 เมษายน หยุด เสาร์-อาทิตย์

วันที่ 26-30 เมษายน
-จัดทำ website ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติในส่วนที่ได้รับมอบหมาย จนเสร็จสิ้น ที่ http://www.nlac.mahidol.ac.th

******************************************************************************

รายละเอียดการฝึกงานประจำเดือน พฤษภาคม

วันที่ 1-2 พฤษภาคม หยุด เสาร์-อาทิตย์

วันที่ 3 พฤษภาคม
- Scope งานใหม่ เรื่อง การจัดทำสื่อเพื่อโฆษณาสินค้าของศูนย์สัตว์ทดลอง เช่น

  • สัตว์ทดลองต่าง ๆ
  • ชีววัตถุ
  • วัสดุต่างๆที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

- ได้นำเสนอแนวคิดการทำ Brochure เพราะ เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่สามารถหยิบอ่านได้ง่าย
- ทางศูนย์ไม่ได้มีการโฆษณาสินค้ามาก่อนหน้านี้
- เพื่อกระจายสินค้าสู่องค์กรเอกชน ซึ่งปัจจุบัน ลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็น ภาครัฐ

วันที่ 4 พฤษภาคม
- รับ ข้อมูลดิบ เกี่ยวกับสินค้าและบริการ นำมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทำ Brochure
- ถ่ายรูป สินค้่าเพื่อทำมาใช้ในการโฆษณา

วันที่ 5 พฤษภาคม
- เริ่มทำงาน แต่ยังไม่สามารถทำเสร็จได้เนื่องจาก ต้องสินค้าและราคาที่แน่นอนจากฝ่ายการตลาด
- คุยเรื่องการทำหนังสือรายงานประจำปี
-ช่วยงานฝ่าย IT

วันที่ 6 พฤษภาคม
- ได้รับข้อมูลจากฝ่ายการตลาด และจัดทำ Brochure จนเสร็จ และนำส่งเพื่อตรวจทาน
- ต้องกลับก่อนเวลา เพราะงานเสริมระบบเครื่อข่ายร้านinternet cafeที่ไปทำ ดันล่มขึ้นมา กลับตอน 14.40

วันที่ 7 พฤษภาคม
-นั่งอัพBlogอยู่ ทำรายงานการฝึกงาน